Stálá expozice


Nová stálá expozice „Pohledy do dějin farnosti Frýdek“

Stálá expozice „Pohledy do dějin farnosti Frýdek“ v horní části svatojánské věže seznamuje prostřednictvím textového a obrazového materiálu se základní faktografií týkající se bohatých církevních dějin dříve samostatného města Frýdku a nejbližšího okolí. Informační panely jsou věnovány tematickým okruhům jako jsou církevní správa Slezska, dějiny farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku a jeho nepřehlédnutelné věže, poutní místa na území farnosti, které reprezentují frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie a dřevěná kaple Povýšení sv. Kříže nad pramenem v Hájku, další kostely a sakrální objekty ve Frýdku, Lískovci, Starém Městě a Panských Nových Dvorech (textový a obrazový materiál v rozšířené podobě zájemci naleznou na webových stránkách svatojánské věže).

Součástí expozice je několik trojrozměrných exponátů z depozitáře frýdecké farnosti. Většinou se jedná o unikátní, dosud nikdy nevystavené předměty, mezi nimiž si pozornost zaslouží např. fragment pozdně gotického kostelního portálu, barokní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého či funkční zvon sv. Barbory z roku 1850.

Autorem scénáře stálé expozice je historik David Pindur působící v Muzeu Těšínska. Podklady pro stálou expozici byly získány nejen z bohatých sbírek Římskokatolické farnosti Frýdek nýbrž také z fondů Muzea Těšínska, Státního okresního archivu Frýdek-Místek a především ze soukromých sbírek.
  David Pindur


Frýdecká farnost v kontextu církevně-správního vývoje Slezska

Poutní chrám Navštívení Panny Marie – papežská bazilika menší ve Frýdku

Farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Věž farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Další kostely a sakrální objekty frýdecké farnosti

Barokní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, českého patrona a nejpopulárnějšího světce katolického světa v 18. století, nedatováno. Historie farnosti Barokní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého, detail. Historie farnosti Fragment kamenného portálu pravděpodobně z farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku, zřejmě 15.–16. století. Historie farnosti Náhrobní litinový kříž Jana Řehy (†1890) pochází ze zrušeného hřbitova u kostela v Lískovci u Frýdku, typický produkt železáren našeho regionu z přelomu 19. a 20. století. Historie farnosti Náhrobní litinový kříž Jana Řehy (†1890) Historie farnosti Náhrobní litinový kříž Jana Řehy (†1890), detail. Historie farnosti Stín zvonu ve věži s detailem zdiva. Historie farnosti